Eksenel fanatların xüsusiyyətləri

2021-04-02

Milli iqtisadiyyatın bir çox sahələrində, xüsusilə neft, kimya, soyuducu, enerji, mədən sənayesi və metallurgiya sənayesində kompressorlar texnoloji qazların və nəqliyyat qazlarının təzyiqini artırmaq üçün geniş istifadə olunur. Müxtəlif kompressorlar arasında eksenel axın kompressorları yüksək səmərəlilik, böyük axın, yüngül və kiçik ölçülü üstünlüklərə malikdir. Buna görə də, böyük neft emalı müəssisələrində katalitik krekinq bölməsinin regeneratoru yanma üçün çox miqdarda hava və aşağı təzyiq tələb edir. Yüksək, ən çox istifadə olunan eksenel kompressorlar.Bu gün eksenel fanatların xüsusiyyətlərini başa düşdük:


(1) Eksenel axın fanının giriş havasının temperaturu və rütubət dəyişmələrinin axına təsiri qaz vəziyyəti tənliyinə uyğundur. Həqiqi istehsalda dəyişiklik dəyəri vahid dalğalanma xəttinin kalibrləmə məlumatlarına istinad etməklə də müqayisə edilərək təsdiq edilə bilər.


(2) Eksenel axın fanı, əsasən qaz təzyiqini artırmaq üçün kaskadın təzyiq genişlənməsinə əsaslandığından, hava hücum açısı kaskadın fəaliyyətinə çox həssasdır. Praktik tətbiqlərdə hava axınının hücum açısı ümumiyyətlə stasionar bıçaq kaskadının açılışı dəyişdirilərək (sabit bıçağın bucağı deyilir) dəyişdirilir, beləliklə bölmənin hava həcmi hava həcmini tənzimləmək üçün dəyişdirilir. texnoloji tələblərə cavab verən binada enerji istehlakını azaltmaq üçün. .


(3) Eksenel axın küləyinin hərəkətli və hərəkətsiz bıçaqlarının bıçaq forması şəlalənin mərhələ təzyiq nisbətini və səmərəliliyini təyin edir və fanın ümumi performansını təyin edir. Hazırda eksenel axın fanatlarının hərəkətli və statik bıçaqlarının əksəriyyəti üçlü axınla dizayn edilmişdir və bütün maşının səmərəliliyi nisbətən yüksəkdir. Bununla birlikdə, yüksək dəqiqliyə görə, xarici müdaxilə faktorları bıçaq zədələnməsinə və ya bıçağın kirlənməsinə səbəb olarsa, yəni bıçaq forması dəyişərsə, kompressorun sıxılma nisbəti və səmərəliliyi azalacaq və bıçaqların kirlənməsi də işləməyə səbəb olacaqdır eksenel fanın diapazonu Daraldıqda, həddindən artıq vəziyyətdə, şaft sisteminin dinamik tarazlığını təsir edəcək və bir bağlanma qəzasına səbəb olacaqdır.

  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy